Tin cậy

Radarbot Free: Speed Camera Detector & Speedometer

mon1969
11.57MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 6.66 2 tuần trước

Mô tả của Radarbot Free: Speed Camera Detector & Speedometer

Radarbot is your ally on the road. It’s the only application that combines real-time Alerts with the best speed camera detection system using GPS. 100% legal and reliable. Drive safely and forget about fines forever.

With Radarbot, you’ll have the best speed camera warning device, real-time traffic Alerts and an advanced speedometer, all in one powerful application.

- SPEED CAMERA DETECTOR

Have complete peace of mind at the wheel without risking your driving licence. Radarbot warns you about all kinds of speed cameras:

- Fixed speed cameras.
- Potential mobile cameras (reported by users).
- Tunnel cameras.
- ANPR cameras.
- Traffic light cameras.
- Dangerous traffic areas.

Daily updates: We update our speed camera database every day so that you can benefit from continuous improvements and free updates. NO SUBSCRIPTION OR REGISTRATION REQUIRED!

* FEATURES:

- It can be integrated with any GPS navigator such as the Maps application, allowing you to simultaneously receive navigation Alerts.
- Battery saving mode. The application is able to work in the background. You will continue to receive notifications even with the screen turned off.
- Choose from 4 different visualization modes.
- Simple and functional interface. You can see the distance to the nearest speed camera, it’s location, direction and speed limit all in real time.
- Voice notifications.
- Warnings for the direction in which you are travelling. The application automatically dismisses speed cameras in the opposite direction or outside your route.
- Sound Alerts when approaching a speed camera.
- Warnings when breaking the speed limit.
- Vibrating mode for motorists.
- Completely configurable warning distances and parameters.
- Verification of notifications. The reliability of speed camera notifications is calculated in real time, according to the information reported to the platform by all users.

- REAL TIME ALERTS

Radarbot is a community made up of 2 million drivers across the world, with whom you can share and receive voice notifications in real time. Find out instantly what’s happening on the road and avoid unwanted surprises.

* FEATURES:

- Communication platform created by and for drivers.
- Receive Alerts and notify about traffic, mobile controls and new fixed speed cameras.
- Input through voice recognition: You can raise Alerts for other users without needing to use the keypad.

- SPEEDOMETER

Log and visualize all speeds during your route.

* FEATURES:

- Real-time visualization of:
* Speed diagram.
* Current, maximum and average speed.
- Allows you to establish a speed limit and to activate a sound Alert when you break it.
- Route save function.

The PRO version of Radarbot includes everything as standard, free from advertising and in-app purchases. You can try the Free version of Radarbot and go PRO whenever you want, by making an in-app purchase.

If you have any doubts or suggestions, we’d be delighted to help: support@iteration-mobile.com

+ Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/radarbotvialsoft
+ Visit our website: www.radarbot.com
Radarbot là đồng minh của bạn trên đường. Đó là ứng dụng duy nhất mà kết hợp Cảnh báo thời gian thực với hệ thống phát hiện máy ảnh tốc độ tốt nhất sử dụng GPS. 100% hợp pháp và đáng tin cậy. Lái xe một cách an toàn và quên phạt mãi mãi.

Với Radarbot, bạn sẽ có thiết bị cảnh báo camera tốc độ tốt nhất, Cảnh báo thời gian thực giao thông và một công tơ mét tiên tiến, tất cả trong một ứng dụng mạnh mẽ.

- TỐC ĐỘ CAMERA DÒ

Có hoàn toàn yên tâm khi đang lái xe mà không sợ giấy phép lái xe của bạn. Radarbot cảnh báo bạn về tất cả các loại máy ảnh tốc độ:

- máy ảnh tốc độ cố định.
- máy ảnh điện thoại di động tiềm năng (báo cáo của người dùng).
- camera Tunnel.
- camera ANPR.
- máy ảnh ánh sáng giao thông.
- khu vực giao thông nguy hiểm.

cập nhật hàng ngày: Chúng tôi cập nhật cơ sở dữ liệu máy ảnh tốc độ của chúng tôi mỗi ngày để bạn có thể được hưởng lợi từ những cải tiến liên tục và cập nhật miễn phí. NO kỳ hoặc đăng ký yêu cầu!

* TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:

- Nó có thể được tích hợp với bất kỳ navigator GPS chẳng hạn như ứng dụng Maps, cho phép bạn đồng thời nhận Thông báo hàng hải.
- Chế độ tiết kiệm pin. Ứng dụng này có thể làm việc ở chế độ nền. Bạn sẽ tiếp tục nhận được thông báo ngay cả với màn hình tắt.
- Chọn từ 4 chế độ hiển thị khác nhau.
- Đơn giản và giao diện chức năng. Bạn có thể thấy khoảng cách với máy ảnh tốc độ gần nhất, đó là vị trí, hướng và tốc độ giới hạn tất cả trong thời gian thực.
- thông báo Voice.
- Cảnh báo cho hướng bạn đang đi du lịch trong đó. Ứng dụng này sẽ tự động gạt bỏ camera tốc độ theo hướng ngược lại hoặc bên ngoài tuyến đường của bạn.
- Cảnh báo âm thanh khi tiếp cận một camera tốc độ.
- Cảnh báo khi phá vỡ giới hạn tốc độ.
- chế độ rung cho người lái xe.
- Hoàn toàn có thể cấu hình khoảng cách cảnh báo và các thông số.
- Thẩm tra thông báo. Độ tin cậy của các thông báo máy ảnh tốc độ được tính theo thời gian thực, theo thông tin báo cáo cho nền tảng này bởi tất cả người dùng.

- CẢNH BÁO THỜI GIAN THỰC

Radarbot là một cộng đồng tạo thành từ 2 triệu tài xế trên toàn thế giới, với người mà bạn có thể chia sẻ và nhận thông báo bằng giọng nói trong thời gian thực. Tìm hiểu ngay lập tức những gì đang xảy ra trên đường và tránh những bất ngờ không mong muốn.

 * TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:

- nền tảng truyền thông tạo ra bởi và cho tài xế.
- Nhận Cảnh báo và thông báo về giao thông, điều khiển điện thoại di động và máy ảnh tốc độ cố định mới.
- Đầu vào thông qua nhận dạng giọng nói: Bạn có thể tăng Cảnh báo cho những người dùng khác mà không cần phải sử dụng bàn phím.

- công tơ mét

Đăng nhập và hình dung tất cả các tốc độ trong lộ trình của bạn.

* TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:

- Thời gian thực trực quan của:
* Sơ đồ tốc độ.
* Hiện tại, tối đa và tốc độ trung bình.
- Cho phép bạn thiết lập một giới hạn tốc độ và để kích hoạt Alert âm thanh khi bạn phá vỡ nó.
- Lộ trình tiết kiệm năng.

Các phiên bản PRO của Radarbot bao gồm tất cả mọi thứ như là tiêu chuẩn, miễn phí từ quảng cáo và mua hàng trong ứng. Bạn có thể thử các phiên bản miễn phí của Radarbot và đi PRO bất cứ khi nào bạn muốn, bằng cách làm cho một mua trong ứng dụng.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ hoặc gợi ý, chúng tôi rất vui được giúp: support@iteration-mobile.com

+ Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/radarbotvialsoft
+ Tham quan website của chúng tôi: www.radarbot.com

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Radarbot Free: Speed Camera Detector & Speedometer

4.69
16
5
13
4
1
3
2
2
0
1
0

Đánh giá Radarbot Free: Speed Camera Detector & Speedometer

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Radarbot Free: Speed Camera Detector & Speedometer, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng mon1969
Cửa hàng mon1969 482 280.89k

Thông tin APK về Radarbot Free: Speed Camera Detector & Speedometer

Phiên bản APK 6.66
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Vialsoft


Tải về Radarbot Free: Speed Camera Detector & Speedometer APK
Tải về